Kulfy
No No
No No
kaadhu
kaadhu
NO
NO
vaddhani enni sarlu cheppali
vaddhani enni sarlu cheppali
No chance
No chance
NO
NO
Noo
Noo
No No
No No
No
No
No
No
Nak nak nak naakoddhu
Nak nak nak naakoddhu
Annannana Anna
Annannana Anna
నాకూ వద్దు
నాకూ వద్దు
stop
stop
Dandam ra Baabu
Dandam ra Baabu
No
No
No..No
No..No
Vaddhu Baboi
Vaddhu Baboi
Noo...Noo...
Noo...Noo...
No...No...
No...No...